nyhedsbreve
Bevilling på 195.000 kr.
juli 25, 2013
0

Økologisk Samsø har modtaget 195.000 kr. fra pulje
————————————————————

** Glædelig nyhed – Økologisk Samsø er bevilget 195.000 kr. fra grøn pulje

Samsø er behageligt ramt af sol og sommer, og bestyrelsen har holdt ferie i juli. Vi samles igen 5. august, hvor vi tager hul på et nyt og travlt halvår med flere konkrete projekter i foreningen, bl.a. den forestående Råvarefestival.

Alligevel sender vi her et kort nyhedsbrev for at dele den særdeles gode nyhed, at vi har fået tildelt 195.000 kr. fra puljen for Eksperimenterende Økologi. Vi sendte ansøgningen i midten af juni måned, og er meget glade for at kunne orientere om, at vi har modtaget det beløb, vi ansøgte om.

Pengene skal anvendes til at undersøge aspekterne omkring dannelse af den jordbrugsfond, der er ét af foreningens hovedmål. Det betyder, at vi ansætter Anja Daugaard Jensen fra 15. juli til 31. december 2013 som projektmedarbejder i 25 timer om ugen. Desuden skal beløbet bruges til at dække udgifter til advokat og revisor, som skal bistå os med de juridiske forhold i forbindelse med fondsdannelse, sådan at vi kan købe Else Lysgård’s ejendom i Alstrup.

Vi kan i øvrigt oplyse, at vi er i tæt dialog med to unge landmænd fra Kalø Økologisk Landbrugsskole om driften af gården.

Anja Daugaard’s projektarbejde kommer til at omfatte:
————————————————————
* Udarbejdelse af fondsansøgning
* Fremskaffe data om landsbrugsarealer af relevans for fonden
* Planlægge møder med landmænd, rådgivere og eksperter
* Udarbejde handleplaner om juriske forhold og finansieringsmodeller

Som anden særdeles væsentlig arbejdsopgave skal Anja skrive ansøgninger til flere puljer. Konkret søger vi i den nærmeste fremtid Økologifremmeordningen (grøn omstilling) med deadline 15. august og Natur- og Erhvervsstyrelsen med deadline 18. september.

BLIV MEDLEM
Har du endnu ikke fået indbetalt kontingent til foreningen, kan du indbetale 150 kr. til Merkur Bank på konto 8401 1194168. Antallet af medlemmer er af stor betydning for foreningens slagkraft, så vi har fortsat brug for mange nye medlemmer.

ØKOLOGISK KØD PÅ BESTILLING I SUPERBRUGSEN
Husk, at vi har fået en aftale med slagtermester Bjørn i SuperBrugsen om bestilling af alt fersk økologisk kød. Mail til marianne@koldby.info (mailto:marianne@koldby.info) , hvis du ønsker at få tilsendt bestillingslisten med varer og priser.

HJEMMESIDE
Vores webmaster er i fuld gang med at bygge hjemmesiden op, og målet er, at den er færdig til Råvarefestivalen.

Bestyrelsen ønsker alle fortsat dejlig sommer

============================================================
Copyright © 2013 Økologisk Samsø, All rights reserved.