nyhedsbreve
Medlemsmøde 26. sept 2013
september 20, 2013
0

Inspirationsaften for medlemmer torsdag den 26. september kl. 19-22
————————————————————

** Inspirationsaften for medlemmer og bestyrelse i Økologisk Samsø

Torsdag den 26. september kl. 19-22 på Else Lysgaard’s ejendom Alstrup 2.

Bestyrelsen har nu været i gang med arbejdet i ½ år, og det er tid til at vi samles til et inspirerende og informativt møde med alle jer medlemmer. Vi håber derfor, I møder talstærkt op, så vi kan få så meget feedback og konstruktivt input fra jer som muligt.

Vi har et oplæg til emner, vi gerne vil have jeres holdninger til – fx hvordan indsamler vi 300.00 kr til stiftelse af jordbrugsfond, hvordan brander vi foreningen og hverver flere medlemmer, hvordan udfordrer vi lokalpolitikerne op til kommunalvalget, hvordan kunne et lokale/mødested i Tranebjerg for Økologisk Samsø bruges?

Derudover er vi meget lydhøre over for, hvilke emner medlemmerne gerne ser inddraget i foreningsarbejdet.
————————————————————
Programmet ser således ud:
* Velkomst og indledning ved formand Bent Degn
* Information om foreningens arbejde indtil nu – hvilke aktiviteter har vi gennemført, og hvilke er vi i gang med

Foreningen fremover?

* Drøftelse af hvilke emner, der er vigtige og meningsfulde
* Drøftelse af emnerne i grupper og debat i plenum efterfølgende

Hvis alt falder på plads, deltager de to unge økologiske landmænd fra Kalø Landbrugesskole, som vi er i tæt dialog med, og desuden får vi denne dag besøg af konsulent Randi Friis Hansen fra Videncenter fra Landbrug, som kommer til Samsø for at høre om vores arbejde og projekter. Måske kan vi også få Randi til at fortælle lidt om afsætning af økologi.

Programmer slutter med opsamling på det videre arbejde – og tak for i dag
Frivillige medlemmer står for kaffe og kage mod et mindre beløb.

Hjerteligt vel mødt!

Hilsner
Bestyrelsen

============================================================
Copyright © 2013 Økologisk Samsø, All rights reserved.