nyhedsbreve
Nyhedsbrev nr. 10
november 4, 2013
0

Nyheder fra Økologisk Samsø – bl.a. om Folkemøde onsdag den 6. november
————————————————————

** Efterårsnyt – bedre sent end aldrig:-)

Økologisk Samsø har haft meget travlt siden sidst, I hørte fra os, og der er sket mange ting. Først og fremmest vil vi gerne sige velkommen til de nye beboere på Alstrup 2 – Elses gamle ejendom. Rasmus og Johannes er med deres kærester nu flyttet til Samsø.

** Folkemøde
————————————————————
En af Økologisk Samsøs hovedopgaver i det første år er etablering af JordbrugsFonden SamsØkologisk.

Vi er nu nået så langt med de indledende øvelser, bl.a. udformning af fondens vedtægter, at vi er klar til det næste skridt, som er at indsamle 300.000kr til fondens grundkapital. Den opgave skydes nu i gang, og det sker på

et folkemøde på onsdag d.6/11 kl. 19 på Energiakademiet. Vi håber rigtig mange af jer har lyst og mulighed for at komme.

Økologisk Samsø har inviteret Trine Krebs, formand for Landsorganisation for Praktisk Økologi, og Kim Quist, forstander på Kalø Økologisk Landbrugsskole til at komme på folkemødet og holde oplæg om vigtigheden af økologi og generationsskiftet i fremtiden. Fondens overordnede formål er at arbejde for at sikre nuværende og fremtidige generationer en levende jord, rene og sunde fødevarer, rent drikkevand og større biodiversitet igennem økologiske dyrkningsprincipper. Endvidere er det fondens formål at give bedre muligheder for, at økologiske landmænd kan få adgang til at starte egen virksomhed. Det betyder øget bosætning til Samsø.

Tanken bag fonden er, at den køber landbrugsjord og forpagter det ud til økologiske landmænd, som på den måde kan blive etableret landmænd. I dag er det rigtig svært for nye landmænd at købe en gård, og det er svært for de etablerede landmænd at sælge. Det er her fonden kan komme ind. Vi kan ikke etablere fonden uden jer. Vær med til at sikre en levende jord og fastholdelse og med tiden en forøgelse af arbejdspladser på Samsø.

** Ansøgninger
————————————————————
Der er blevet arbejdet hårdt på at søge penge til at realisere foreningens ideer og tanker. Vi vil gerne starte med at sige tusind tak til Foreningen Samsø Weekend som udlodder 28.000kr til foreningens arbejde.

Desværre har vi også i denne periode fået afslag på to ansøgninger søgt ved Fonden for Økologi.

Samsø Fonden er også lige blevet søgt til etablering af et Økologiens Hus på Samsø, og der venter vi endnu svar.

Vi har også gang i en ansøgning til ”Puljen for grønne Ildsjæle” omkring etablering af en skovhave på Samsø. Der har gennem længere tid været en arbejdsgruppe der arbejder med skovhaver, og hvis du er interesseret så kontakt Birgit Rothmann. Arbejdsgruppen var fornyeligt på tur til Jylland, hvor de besøgte økosamfundet Friland på Djursland og Toldgården ved Hovedgård.

Landdistriktspuljen har ansøgningsfrist i december, og de skal selvfølgelig også have en ansøgning fra os.

** Arbejdsgrupper
————————————————————
På medlemsmødet i september blev der nedsat 4 arbejdsgrupper, der vil arbejde med ”Branding af Økologisk Samsø”, ”Afsætning”, ”Leve-bofællesskab på Samsø” og ”Indsamling af de 300.000kr til fondsdannelsen”.

Arbejdsgruppen omkring ”Leve-bofællesskab på Samsø” har allerede holdt deres første møde.

Til de andre grupper er vi ved at aftale en “tovholder”, der vil tage initiativ til at indkalde til nye arbejdsmøder. Gruppen, der skal arbejde med Afsætning er også tæt på at starte op. Vi orienterer naturligvis nærmere, og hvis du er interesseret i at deltage i en af grupperne, er du meget velkommen til at kontakte os.

** Møderække
————————————————————
Oktober har været præget af mange møder.

Egentlig startede møderækken allerede i september med et rigtig fint medlemsmøde, hvor vi også fik hilst på Rasmus og Johannes og deres kærester.

Dernæst har foreningen holdt møder med de økologiske landmænd på Samsø for at informere om foreningens virke.

Senest har vi haft et godt møde med de konventionelle landmænd, hvor der i alt var mødt ca. 25 personer op, og hvor Uffe Bie fra Økologisektoren, Fødevare-Erhverv holdt oplæg om økologi i dag.

============================================================
Copyright © 2013 Økologisk Samsø, All rights reserved.