nyhedsbreve
Nyhedsbrev nr. 12
december 14, 2013
0

Masser af nyheder fra Økologisk Samsø
————————————————————

** JordbrugsFonden
————————————————————
Bestyrelsen har netop afholdt sidste møde inden juleferien, og der er stadig rigtigt mange aktiviteter at arbejde på, og den vigtigste lige nu er indsamling af donationer til at stifte Danmarks første økologiske Jordbrugsfond, som kommer til at hedde SamsØkologisk. Vi har allerede i skrivende stund modtaget 61.500 kr. i gaver fra private og virksomheder. Som I ved, skal vi have mindst 300.000 kr. for at kunne stifte fonden. Vedtægerne er klar, og kan snart ses på vores hjemmeside.

Vi håber, alle vores medlemmer har lyst til at give et bidrag til fonden – vores mål er at danne fonden lige i starten af det nye år, så ALLE bidrag er velkomne. Du kan donere direkte via vores hjemmeside ved at trykke på knappen “Donér til Jordbrugsfonden” eller ved bankoverførsel til Merkur Bank reg. nr. 8401 konto 1781378. Indbetaling min.100 kr, og vi sender dig herefter gavebeviset og inviterer til det første møde i fonden.

Det er også muligt, at købe gavebeviser i udvalgte butikker på Samsø, hvor du med det samme får udleveret et gavebevis. Indbetaling minimum 100 kr. Indtil videre kan du købe gavebeviser hos Smagen af Øen og Bageriet i Ballen, samt Magnoliehuset i Nordby. I næste uge kommer flere butikker til i Tranebjerg. Vi oplyser dem på Facebook så snart det er muligt

** Åbent Hus i Permakulturgruppen
————————————————————

Den 8. december holdt vi åbent hus hos Birgit Rothmann på Kærbakken i Haarmark. Trods det at vinteren og Bodil havde taget pynten af haven, og det både blæste og regnede på dagen, var der mødt mange interesserede op, som gerne ville høre mere om gruppens aktiviteter og om permakultur. De fleste benyttede sig af muligheden for rundvisning i haven, og snakken gik livligt ved små borde i huset.

Der var en stor interesse for at høre mere om permakultur i praksis, og flere af gæster ville gerne deltage i gruppens arbejde fremover, andre var motiverede til selv at lave om på haven derhjemme i retning af at blive mere selvforsynende. Det tegner godt for vores deltagelse i LAND-center projektet, hvor vi netop vil holde flere besøgsdage og workshops, og dele ud af vores viden og praktiske erfaringer og viser besøgende rundt på projekterne.

** Afsætningsgruppen
————————————————————
Den nye gruppe har holdt sit første møde, og består pt af Bent Degn, Ida Holst Kristensen, Rasmus Lund Jensen og Marianne Koldby. Vi vil meget gerne have flere med i gruppen, så hvis du har ideer til økologisk afsætning, er du meget velkommen til næste møde, som holdes tirsdag den 7. januar kl. 9.00. Til første møde brainstormede vi mest over hvad Økologiens Hus i Tranebjerg skal indeholde, hvordan det skal fungere, hvordan det skal bemandes osv. Og naturligvis økonomien i det.

Vi ser det som et vigtigt skridt, at alle på Samsø ved, hvor de kan købe lokale økologiske produkter og at det er samlet ét sted på øen. Desuden skal vi selvfølgelig åbne op overfor turister og lave events, deltage på Open By Night osv. Kom og vær i den nye gruppe – vi er kun lige startet, og alt er åbent:-)

** Levefællesskaber
————————————————————
Det næste møde i arbejdsgruppen “Levefællesskab” er d. 6. januar kl. 11-14 hos Birgit i Mårup.
Gruppen er åben for nye, så hvis du er interesseret skriv til Marianne Søgaard på mail:

Fødevarenetværket

Bestyrelsen har besluttet, at vi er med i Samsø’s Fødevarenetværk. Thorkild har således allerede deltaget i 2 arrangementer. Den 21. november på Flinchs Hotel, hvor næste års Råvarefestival blev drøftet og givet mange nye og gode forslag med på vejen.

Den 3.-4. december gik turen til Venø, hvor man dyrker østers i bassiner på land. Herefter gik turen til Klosterhedens Vildt, hvor der slagtes vildt fra hele det midtjyske og sågar fra Samsø. Dagens besøg på Ingerslev Boulevard, hvor der også sælges grønsager herfra og til sidst en tur til Agro Food Park ved Skejby, hvor vi blev præsenteret for innovative virksomheder indenfor fødevarer. Et gennemgående træk på turen var at økologien spiller en stadig større rolle. Ved du f.eks. at offentlige køkkener forventes at forbruge 60% økologisk i 2020 ?

** Besøg på Økologi Kongressen i Vingsted Center
————————————————————
Et af temaerne i år på Økologikongressen handlede om nye ejer- og ledelsesformer. Her optrådte vores formand Bent med et indlæg om Økologisk Samsø, hvor han fortalte om vores jordbrugsfond. Han kunne fortælle en interesseret tilhørerskare, at vi nu er så langt at vedtægterne er næsten klar og ligeså en ny bestyrelse. Nu mangler vi blot at få indsamlet grundkapitalen på 300.000 kr. og har i den skrivende stund fået over 60.000 kr. ind på kontoen. Dertil kommer at en privat fond har opfordret os til at søge et betydeligt beløb til fonden. Og ikke nok med det så har Fødevareministeriet meddelt at de ser velvilligt på at give os dispensation til at fonden kan købe landbrugsjord og –ejendomme.

ØKOLOGIENS HUS i Tranebjerg

Èt af vores helt store ønsker og mål er at vi skal have et Økologiens Hus i Tranebjerg. Huset skal være et mødested for foreningens frivillige, samt butik, hvor vi kan afsætte alle lokale økologiske produkter. Vi ser også gerne at stedet huser en cafe, hvor man kan hygge sig over god økologisk kaffe, kage, sandwich osv.

Det er klart, at sådan et projekt koster en del penge, og vi søger på livet løs i puljer og fonde til formålet. Vi forhandler pt med en udlejer centralt i Tranebjerg, hvor der vil være optimale muligheder for at etablere et Økologiens Hus. Dette projekt har også høj prioritet i foreningens arbejde, og som det ser ud nu, håber og tror vi, at vi kan åbne butikken i det tidlige forår. Butikken skal bemandes både af de økologiske producenter, samt af frivillige med et godt produkt- og salgskendskab. Bestyrelsen arbejder på højtryk med planerne og ligeledes arbejder den nye Afsætningsgruppe med det.

Der nedsættes nu et “Husråd”, som indtil videre består af Alice Steenor, Birgit Rothmann og Christopher Jones fra bestyrelsen. Hvis du har interesse i arbejdet med Økologiens Hus, og ønsker at arbejde aktivt for projektet, er du meget velkommen til at henvende dig til én fra bestyrelsen. Første møde bliver i starten af januar.

Status på ansøgninger til puljer

Vi er desværre ikke blevet bevilget noget fra Samsø Fonden. Vi havde søgt penge til Økologiens Hus.

Forsøgspuljen i landdistriktsministeriet: ansøgningsfristen er 13/12. Vi søger 768.000 kr. til Økologiens Hus med fokus på turisme med information og oplevelses/udvikling.

Økologi Fonden: Vi arbejder på ansøgningen med fokus på lokal afsætning. Ansøgningsfrist 15/1-14.

Permakulturansøgningen til ”Puljen for grønne Ildsjæle”: er stort set klar, mangler lidt opstramning af tekst og økonomi. Puljen åbner for bevillinger igen i januar 2014.

Glædelig jul og godt nytår til alle medlemmer

Nyhedsbrevet var lidt langt i dag, men det er dejligt, vi har så meget at fortælle om:-) Vi takker jer alle for medlemsskaber, for at deltage på vores møder og i et hele taget støtte op om foreningen. I ønskes alle en rigtig dejlig økologisk jul og et skønt nytår. Husk at snuppe så mange økologiske varer som muligt til julemaden, så bliver både dyrene og vi alle lidt gladere og sundere:-)

============================================================
Copyright © 2013 Økologisk Samsø, All rights reserved.