nyhedsbreve
Vi åbner Økologiens Hus i Tranebjerg
januar 28, 2014
0

Vi åbner Økologiens Hus i Tranebjerg
————————————————————

Vi har sådan glædet os til at dele den her fantastiske nyhed med jer alle sammen. Nu gør Økologisk Samsø alvor af endnu et af vores mål og drømme for at fremme mere økologi på Samsø – vi kaster os ud i at åbne Økologiens Hus i Tranebjerg i “Sophie Amalie” lokalerne inde i gården, hvor vi har lejet både butikken og Pejsestuen. Vi råder således over et stort smukt rum til kaffe, kontor og udstillinger m.m. samt butik og møderum. Derforuden er der et dejligt miljø udenfor samt en stor grund/have til dyrkning/ fællesdyrkning.

Huset kommer til at rumme mange forskellige aktiviteter. Det bliver et samlings og formidlingssted for foreningens frivillige, samt et test-salgssted for lokale økologiske varer. Det bliver et hyggeligt, lokalt, kreativt økologisk kraftcenter, hvor ideer fødes og føres ud i livet. Det bliver et sted, hvor alle kan komme ind fra gaden og få en hyggelig kop økologisk kaffe. Det bliver et mødested med forskellige arrangementer for børn og voksne, for lokale og turister. Der bliver f.eks. foredrag, events, udstillinger med formidling om økologi.

Bent Degn starter med at sælge Samsø Ost i slutningen af februar, og herefter skal stedet bygges op de næste par måneder, så vi er klar til officiel indvielse engang i april. Alt sammen informerer vi naturligvis nærmere om løbende.

Der er nedsat et Husråd, som tager sig af planlægningen i forhold til Bestyrelsen for Økologisk Samsø. Husrådet består af Birgit Rothmann, Christoffer Jones, Cecil Rye-Olsen, Hanne Steensvig og Alice Steenor som tovholder. Og vi har brug for flere frivillige hænder, der kan hjælpe med praktiske handyman-ting samt frivillige vagter senere hen. Der har allerede meldt sig nogle via Facebook. Stor tak for det. Kontakt Birgit Rothmann enten på mail birgit@gallerirothmann.dk eller telefon 3089 1983. Så vil alle blive indkaldt til et fælles møde i februar om arbejdet i huset.

Venlig hilsen og på gensyn fra Husrådet for Økologiens Hus

Vi håber, I glæder jer lige så meget som os:-)

** Vi mangler at indsamle ca. 82.000 kr:-)
————————————————————
I sidste uge fik vi den GODE NYHED, at vi er bevilget 150.000 kr fra Holkegaard Fonden, som vi havde søgt. Beløbet er øremærket til stiftelse af JordbrugsFonden SamsØkologisk. Det betyder, at det indsamlede beløb nu er på i alt 218.000 kr.

Således mangler vi “blot” at indsamle 82.000 kr inden Danmarks første økologiske Jordbrugsfond er en realitet. Indtil nu har
31 personer tilsammen givet 68.000 kr. til Fonden, hvilket svarer til ca. 2000 kr. pr. person, og det siger vi mange tak for. Enkelte har valgt at indbetale mindre beløb hver måned, og det synes vi også er en rigtig god måde at give sin støtte på.

Vi håber, I vil hjælpe os med at indsamle resten af pengene så hurtigt som muligt, så vi kan få dannet fonden snarest muligt. Vores mål er at vi kan være klar inden generalforsamlingen i april. Så hvis du har tænkt dig at bidrage, håber vi, du vil gøre det nu:-) Man kan donere direkte via vores hjemmeside www.økologisksamsø.dk (http://www.økologisksamsø.dk/) . Alle beløb tæller! (dog min. 100 kr)

Vi har sendt gavebeviser ud lige før jul til alle, der havde doneret indtil da. Vi udsender gavebeviser en gang om måneden, så hvis du ikke har modtaget dit bevis, må du endelig “rykke” os!

** Øko-Lab torsdag den 20. februar
————————————————————
Videncenter for Landbrug kommer igen til Samsø og alle medlemmer er derfor inviteret til en spændende aften med oplæg, workshop og aftensmad.

Nu er tiden kommet til virkelig at udnytte og få gavn af den helt særlige synergi, der eksisterer i foreningen i kraft af det unikke samarbejde mellem forbrugere og landmænd. Spørgsmålene står i kø: Hvordan skal de økologiske varer, der produceres på Samsø, afsættes lokalt? Skal foreningen etablere et fødevarefællesskab? Og hvordan kan Økologien Hus bruges til lokal afsætning?

Denne aften får vi inspiration udefra – og prøver at komme et skridt nærmere lokal afsætning på Samsø. Så gør dig nogle tanker om, hvordan du kunne tænke dig helt konkret at indgå i et samarbejde og mød op til en inspirerende og konstruktiv aften. Mødet afholdes i et samarbejde mellem Økologisk Samsø og Videncentret for Landbrug, Økologi.

Vi håber, at såvel de økologiske producenter og forbrugere på Samsø vil møde op. HUSK TILMELDING til Randi Friis Hansen på mail:
randifh@vfl.dk (mailto:randifh@vfl.dk) eller telefon 8740 6605

Programmet er:
Lokal afsætning – videre herfra!

Økologiens Hus, Langgade 12 (i gården) den 20. februar 2014 kl. 17.00–21.00

* Velkommen

* Hvor er Økologisk Samsø på vej hen + dagens formål og program
v/ Bent Degn, Økologisk Samsø

* Modeller for lokal afsætning: Fødevarefællesskaber, lokal detail, turisme
v/ Gustaf Bock, Videncentret for Landbrug

* Aftensmad

* Workshop: Casearbejde
v/ Randi Friis Hansen, Videncentret for Landbrug

* Videre herfra
v/ Bent Degn, Økologisk Samsø og Tak for i aften

** Nyt fra Levefællesskabs-gruppen
————————————————————

Det er dejligt med interessen for arbejdsgruppen Levefællesskab på Samsø. Gruppen har nu 8 medlemmer.

Vi er optaget af visioner og hvordan vi får skabt et bæredygtigt fællesskab også hvad angår verdenssyn. For yderligere at undersøge hvad dette indebærer, deltager nogle fra gruppen i kurset: ”Forbundenhed- Bæredygtigt Verdenssyn” som afholdes d. 21-23. marts i Dyssekilde Økosamfund. På kurset udforskes de kulturelle, åndelige, etiske og filosofiske aspekter af et nyt bæredygtigt verdensbillede. Vi glæder os til ved denne lejlighed at opleve Dyssekilde Økosamfund.

** Andre aktiviteter…..
————————————————————
Udover emnerne i dette nyhedsbrev, er vi også i fuld gang med:

– at planlægge alle detaljer for Stormødet for de 5 grønne organisationer fra den 4.-6. april – arrangementet kommer til at hedde Det bæredygtige Fælledskab. Vi
forventer mindst 250 deltagere. Vi har lejet Samsø Hallen til både workshops og fest.

– fortsat at arbejde med ansøgninger til puljer og fonde

– Både afsætningsgruppen og brandinggruppen kører på lavblus – begge grupper har mistet frivillige personer, og det er svært for os at holde grupperne aktive, når
vi ikke har en stabil gruppe. Men vi har ikke glemt dem, og håber at andre vil indgå i grupperne og give dem liv. Vi efterlyser stadig folk til grupperne.

– i sidste uge havde vi besøg af Trine Krebs og Ane Rørdam Hoffmeyer fra Praktisk Økologi i forbindelse med Stormødet, samt Catrine Esmann og Else Torp
Christensen fra Økologisk Landscenter for at få sparring til Økoloigens Hus og ansøgning til Økologifonden.

Vi informerer nærmere om ovennævnte i næste nyhedsbrev.

============================================================
Copyright © 2014 Økologisk Samsø, All rights reserved.