Haver på Samsø

En stor del af den økologiske produktion af frugt- og grønt finder i dag sted i økologiske haver.

Dyrkningsmodellen giver større kontrol over processen og sikrer, at der er benyttes de korrekte metoder i alle dyrkningens faser, fra spiring til høst. De økologiske grundtanker benyttes, uanset om der er tale om bær-buske, rodfrugter i bede eller frugttræer.

Målet med dyrkningsmetoderne i haverne på Samsø går videre end til at skabe smukke haver og høste egne gode produkter, hvor vi kender hver fase i deres tilblivelsesproces.  Det er også ønsket om at skabe balance i naturen ved at passe på jorden, ved at skabe biodiversitet i haven og således at skabe gode betingelser for et stort og varieret dyreliv.

 

"Det er også ønsket om at skabe balance i naturen og gode betingelser for et stort og varieret dyreliv."

Der er rig mulighed for at komme ud og opleve en af vores økologiske haver.

Vores økologiske have-dyrkere er altid glade for at dele ud af erfaringer og viden.

De økologiske have-dyrkere på Samsø har dannet en gruppe, der har til formål at arbejde med økologisk havebrug i Landsforeningen Praktisk Økologis regi. Der afholdes regelmæssige møder, hvor der udveksles erfaringer og afholdes plante-bytte-dage. Det er også denne gruppe, der arrangerer ‘åbne haver’, hvor alle kan komme og se haverne.

For yderligere info eller for at blive en del af samarbejdet, kontakt Alice Steenor på mail eller telefon: 30684036.