Levefællesskab

Ideen er at skabe et Levefællesskab på Samsø – i harmoni med naturen med økologi og bæredygtighed som grundlag (se vedtægter §3 pkt. 4).

Vi ønsker at skabe rammer for et levefælleskab – en bæredygtig bosætning og livsform – med mennesker som vil leve og dyrke jorden økologisk og skabe sameksistens mellem mennesker og natur – med respekt for naturens kredsløb og for hinanden indbyrdes. Nøglen til bæredygtighed er at udvikle et samarbejde i gensidig respekt for og i takt med omgivelserne.

 

Et levefællesskab er således et økosamfund, hvor de menneskelige aktiviteter er integreret i de fysiske omgivelser, og hvor der skabes betingelser for en optimal sameksistens mellem mennesker og natur – som gør det muligt at lytte til naturen og den enkelte.

I etableringen af et sådant fællesskab skal der tages stilling til økonomiske aspekter som finansiering: Skal jorden ejes i fællesskab? Skal levefællesskabet etableres gældsfrit? Skal levefællesskabet bestå af leje og ejerboliger?

Levefællesskabet er tænkt som et selvforsynende fællesskab med lokal økologisk produktion, med rensning af spildevand og med vedvarende energiformer. Byggeformerne vil være økologiske med O-energihuse bygget i naturmaterialer.

Ideen er at bæredygtigheden også omhandler det sociale aspekt. Det vil sige, at der fokuseres på relationer og kommunikation med brug af fælles kommunikations- og konflikthåndteringsredskaber. I det hele taget ønsker vi fokus på hvad der skaber et velfungerende fællesskab med sundhed, trivsel og kreativitet.

Dertil hører også det kulturelle/spirituelle aspekt og en beskæftigelse med fx enheden med naturen, og en skærpelse af bevidstheden om, hvordan vi behandler os selv og hinanden – hvor det menneskelige nærvær har stor betydning. Dette aspekt indebærer, at den enkelte tager ansvar for sig selv og sin egen udvikling.

At etablere et levefællesskab er en længere proces som omfatter stillingtagen til ovenstående.

I efteråret 2013 nedsætter vi en arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med ideerne, besøge eksisterende levefællesskaber samt arbejde med ovenstående aspekter: økonomi, økologi, socialt/relationelt samt kulturelt/spirituelt aspekt.

Vi er inspireret af Landsforeningen for Økosamfund – som i 2009 har udgivet 3 DVD `er om økosamfund i Danmark. Heri beskriver de meget inspirerende, hvordan økosamfundene har udviklet sig, og hvilke ideer der ligger bag – herunder bæredygtighedscirklen, som giver en god oversigt over aspekterne ved økofællesskaber.

For yderligere information, kontakt bestyrelsesmedlem Marianne Søgaard på tlf. 4054 5754.