Jordbrugsfonden SamsØkologisk

En ny ejerskabsform

Et af Økologisk Samsøs større tiltag er Jordbrugsfonden SamsØkologisk, der arbejder for at omlægge eksisterende landbrug til økologi én gård af gangen. Jordbrugsfonden samler investeringer og opkøber gårdene, der efterfølgende forpagtes ud til idérige landmænd, der brænder for økologi.

Jordbrugsfonde er et relativt nyt koncept herhjemme, hvor den traditionelle ejerform er selveje. Metoden har dog vist sit værd i udlandet. For landbrugene står overfor mange udfordringer, og en af disse er generationsskifte på gårdene.

Støt fonden

Du kan støtte fondens arbejde ved at donere. Over 90% af din donation går direkte til opkøb af jord. Du er meget velkommen til at overføre en engangsdonation eller et mindre fast beløb til os hver måned, for at støtte vores arbejde.

Beløbet bedes overført til konto nummer 8401 / 1781378 (Merkur Bank).

 

Vores historie

Da den økologiske gård beliggende på Alstrup 2, nu Yduns Have, blev sat til salg og det så ud til, at den vil opkøbt af et større konventionelt landbrug, blev det klar at der skulle gøres noget.

Derfor stiftede vi Jordbrugsfonden i 2014 og året efter datterselskabet Økologisk Samsø A/S som kunne varetage opkøb af jord på Samsø. I 2016 havde vi den nødvendige kapital til, at købe ejendommen Alstrup 2. I 2018 blev der investeret i yderligere en gård, Søkjærgaard.

Fonden understøtter også etablering af forarbejdningsvirksomheder og i 2017 blev Samsø Slagtehus stiftet. Det har imidlertid ikke været muligt at lokke en slagter, der vil forpagte slagtehuset, til øen og selskabet er derfor blevet nedlagt igen.

Lette generationsskiftet

Gennem Jordbrugsfonden SamsØkologisks opkøb af disse landbrug skaber det muligheder for nye og unge økologi-idealister, der ikke elles ville kunne komme til at føre deres idéer ud i livet. Landmændene er således ikke ejere, men forpagtere af landbrugene, og kan derfor fokusere på at skabe de bedste økologiske rammer for deres landbrug. Mange familier med en lang historie som gårdejere, har ikke en søn eller datter, der ønsker at overtage landbruget, og det kan tvinge dem til at skulle sælge.

Vores mål

  • Opkøb og bortforpagtning af landbrugsejendomme, der skal dyrkes 100% økologisk.
  • Udvikling og opstart af projekter/virksomheder, der vil udvikle, bearbejde, forædle og/eller sælge økologiske produkter fra landbrug på Samsø.
  • Støtte af initativer, der bringer landmænd og fødevareproducenter tættere sammen.
  • Udvikling, uddannelse og forsøgsmæssige tiltag på Samsø i relation til bæredygtighed, økologi og fødevarer.
  • Udvikling og opstart af tiltag omkring bæredygtig bosætning og levefællesskaber på Samsø baseret på økologi.
  • At fremme sociale tiltag i forbindelse med fondens aktiviteter f.eks. at involvere udsatte beboere i driften af de økologiske landbrug.
  • At skabe gennemskuelighed og interesse for landbrugenes arbejde og den daglige drift.