nyhedsbreve
Nyhedsbrev – tak for i år!
december 18, 2015
0

Nyhedsbrev – tak for i år!

 

** Glædelig jul og godt nytår!
————————————————————

Ønskes alle medlemmer af Økologisk Samsø.
Der er sket meget godt for foreningen i året der gik. Huset har været åbent hele året, og her har været mange besøgende. Det er blevet til mange gode snakke, og efterhånden et sted hvor folk kigger ind til en kop kaffe når de er i nærheden.
Desværre fik vi ikke penge fra de puljer vi har søgt til at fortsætte arbejdet i huset, så pr. 1. januar flytter vi ud af huset i Langgade. Heldigvis har vi fået lavet en aftale med Johannes i Yduns Have, og kan flytte derud. I første omgang har vi fællesrummet i tre måneder, og derefter indretter vi os efter forholdene. Det giver god mening at samle kræfterne i Alstrup, og hvis alt går efter planen, så overtager Jordbrugsfonden gården i løbet af 2016. I Yduns Have er det meget velfungerende ‘Fællesskabsstøttede Landbrug’ kommet godt i gang, og det betyder at 30 familier hver torsdag kommer derud efter grøntsager. Det giver et dejligt liv, og grundlag for at godt mødested for alle økologi-interesserede.

Foreningen har deltaget i en del arrangementer i løbet af året. Hønsegruppen har holdt flere arrangementer med åbne hønsegårde og ‘gok-en-høne’ hvor folk kunne lære at aflive og plukke en høne. Havegruppen har holdt åbne haver, og et godt og velbesøgt foredrag. Permakultur har haft åbne haver hele sommeren, og Birgit holdt et spændende foredrag om svampe i forbindelse med medlemsmødet. Og så har foreningen været ude på markeder og fortælle om økologi på Samsø og foreningens arbejde. Nedenfor er billeder fra Råvarefestivalen, høstmarked, besøg fra den Økologiske Landbrugsskole på Kalø, og flytningen som vi er i gang med lige nu.

Af større projekter arbejder Jordbrugsfonden på højtryk for at kunne foretage sit første køb, nemlig Alstrup 2. Mere information følger fra Fonden i løbet af 2016.
En arbejdsgruppe arbejder med at få lavet et slagtehus på Samsø, og har skaffet 600.000 kr. ud af den budgetterede million, så det projekt bliver forhåbentlig også realiseret i løbet af 2016.

Formand Bent Degn har valgt at holde orlov fra posten i foreningen indtil generalforsamlingen, da arbejdet i fonden kræver meget energi. Alice Steenor er konstitueret formand i perioden.

Som noget nyt er foreningen blevet tilmeldt PBS. Så kontingentopkrævningen for 2016 kommer ud via PBS i starten af året, og vi håber at så mange som muligt vil tilmelde sig, da det vil spare foreningen for mange administrationsomkostninger i fremtiden.

Med disse ord ønsker vi Jer alle en god jul og et godt nytår. Tak for året der gik og på glædeligt gensyn i 2016!

Bedste hilsner fra Økologisk Samsø

============================================================