Menu Luk

Bliv økologisk

Går du med en økolog i maven, er der to metoder, hvorpå du kan komme i gang med at føre dine drømme ud i livet.

Den hurtige måde:
Bliv forpagter på et af Jordbrugsfonden SamsØkologisks omlagte økologisk landbrug, eller køb/lej jord hos en økologisk landmand og kom i gang med økologisk produktion med det samme.

Den økologiske autorisation skal overdrages med et ”producentskifte”. Skemaet findes her.

 

Den anden måde – Omlægning til økologi:

Ansøg
Det er udelukkende landbrug og producenter, der er autoriserede af NaturErhvervsstyrelsen, der kan sælge landbrugsprodukter som Økologiske.

Denne autorisation får du ved at indsende en ansøgning til NaturErhvervsstyrelsen. I ansøgningen skal der være en plan for omlægning til økologisk produktion.  Planen skal udarbejdes i samarbejde med en økologikonsulent, og afpasses specifikt efter din situation. Efterfølgende skal denne energikonsulent underskrive, inden du sender planen ind.

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil have nogle gode tricks til at komme i gang, tilbyder Økologisk Landsforening et besøg, hvor du kan få kigget dine omlægningsplaner efter, inden du går i gang med ansøgningen. Besøget er gratis.

Ansøgningsskema findes her.

Opdateret liste over godkendte konsulenter findes her.

Omlæg
Når du har indsendt ansøgningsskemaet, har du seks måneder til at begynde omlægningen til økologi. Omlægningstidspunktet er den dato, hvorfra du forpligter dig til at overholde økologireglerne.

Det er ikke nødvendigt at omlægge bedrift af alle marker og dyr på én gang. De første omlægninger skal finde sted indenfor seks måneder efter du har sendt ansøgningsskemaet ind. De sidste skal have fundet sted inden udgangen af det fjerde kalenderår, efter du er begyndt omlæningen.

Fra det øjeblik dine marker er omlagt, skal økologireglerne overholdes på hele bedriftens matrikulære areal. Dette inkluderer driftsbygninger, gårdspladser, veje og levende hegn. Der er ingen krav om, reglerne skal overholdes på bortforpagtede arealer, udlejede bygninger, stuehuset og private køkken- og prydhaver.

Perioden et areal skal være under omlægning, før afgrøden opnår økologisk status, er afhændig af afgrødetypen. Der tages normalt afsæt i følgende tider:

Etårige afgrøder:  Økologiske produktionsregler være fulgt i minimum to år inden såning af den første økologiske afgrøde.

Flerårige afgrøder:  Økologiske produktionsregler være fulgt på arealet i minimum tre år inden høst af den første økologiske afgrøde.

Græs, herunder permanent græs: Økologiske produktionsregler være fulgt i minimum to år inden høst af den første økologiske afgrøde.

Græs (inkl. kløver og lucerne), der skal bruges som foder til egne dyr, kan bruges med en lille andel i det første år og med 100 pct. i det andet år.

For græsarealer og udendørsløbegårde, der benyttes til svin eller fjerkræ er omlægningstiden er 12 måneder. Den kan i særlige tilfælde nedsættes til 6 måneder.

Læs mere om omlægning af dyrehold i Vejledning om Økologisk Jordbrugsproduktion her.

 

Driv
Den økologiske bedrift skal indberettes årligt. Den skal inkludere økologikontrol samt oplysninger om virksomhedens forventede produktion m.m. i samme kalenderår.

De indberettede oplysninger bruges til at ajourføre informationer om virksomhederne og danne udgangspunkt for kontrollen. Indberetningen er samtidig en forudsætning for at opretholde autorisationen.

Det er derfor nødvendigt at indberette hvert år. Også selvom du ikke søger støtte til produktionen.

Når du er autoriseret kan dine produkter mærkes med det røde ø-mærke!