Menu Luk

Tilskud til økologi

Tilskud til Økologisk produktion

Fra 2015 kommer der et nyt Økologisk Arealtilskud. Det bliver med 5-årige tilsagnsperioder, men noget mere fleksible end de tidligere 5-årige ordninger, så marker, som fragår bedriften, kan udgå af tilsagnet uden krav om tilbagebetaling af støtte. Det kan være ved forpagtninger, der udløber, eller hvis marker – evt. hele bedriften, sælges eller bortforpagtes.

 

Økologisk Arealtilskud kan kun søges af økologer og bliver opdelt i et basistilskud og forskellige tillæg. Støttesatserne er ikke endeligt fastlagt, men forventes at blive omkring følgende:

Basistilskud 870 kr./ha/år

Tillæg til omlægning de første to år 1200 kr./ha/år

Tillæg til arealer med frugt og bær, der dyrkes mhp. produktion og høst, 4000 kr./ha/år

Et tillæg til yderligere nedsat N-tilførsel er pt. uafklaret. Der var lagt op til et tillæg på 500 kr./ha/år til bedrifter, der udbringer mindre end 80 kg total-N i gennemsnit pr. ha gældende for hele bedriften i hele den 5-årige tilsagnsperiode.

 

Økologisk Arealtilskud søges i Fællesskemaet for 2015. Der kan søges 5-årigt tilsagn både med start den 1. september 2014 og 1. september 2015, og der kan søges tilskud til marker, der er søgt 1-årig støtte til i 2014, fx Ekstensivt Landbrug (EL-støtte) under artikel 68.

Omlægningstilsagn/-tillæg Har man i forvejen et 5-årigt tilsagn om omlægningstilskud til økologisk jordbrug, kan man også søge Økologisk Arealtilskud. Hvis man ønsker at få det nye omlægningstillæg, er man dog nødt til at opsige tilsagnet om omlægningstilskud.

Ansøgningsfristen er den 21. april 2015. Det er NaturErhvervstyrelsen, der administrerer tilskuddene.

 

En foreløbig version af vejledning om Økologisk Arealtilskud 2015 forventes at udkomme i november 2014. Se mere under punktet “Økologi” på www.naturerhverv.dk

Find flere oplysninger om tilskud til økologisk produktion, økonomien på de økologiske bedrifter og priser på økologiske produkter på www.LandbrugsInfo.dk.

Forfatter:

Birgit Ingvorsen, Landskonsulent, Økologi, Regler og projekter, Videncenteret for Landbrug

Tlf. 8740 5493 (direkte),  bii@vfl.dk