Nyhedsbrev juli 2016

 

Kære alle medejere/investorer i Samsø Økojord A/S

Her er en sommer hilsen fra os alle på Samsø.   Vi glæder os stadig over den dejlige dag vi havde sammen i maj. Den korte varsling til trods, var vi 18 stk. samlet i Alstrup 2. Her fik vi også hilst på en god flok af de lokale støtter, som var til Jordbrugsfondens Årsmøde.   Det var tydeligt, at der blandt Jer er rigtig mange kompetencer, som kan komme til at gøre nytte fremover. Sammenholdt med den store lyst til at bidrage, er vi i bestyrelsen meget begejstrede og glæder os til den videre færd.

Status for ejendommen
Lige nu summer Alstrup 2 af liv. Grønsagerne springer næsten op af jorden, og Johannes og hans mange hjælpere knokler for at lave de bedste økologiske grøntsager man kan få. Foreningen Økologisk Samsø og Jordbrugsfonden har indrettet kontor i et lille hus/pavillon, udelukkende opført af frivillige. Det gør, at vi hver dag er tæt på de unge mennesker. Flere bistår Johannes og de andre med de behov de har. Alt for at han kan koncentrere sig om det væsentligste, nemlig bedriften.   Lige for at opsummere på købet, så er alt gået i orden. Vi har købt ejendommen, samt de tilhørende kølerum og lidt løsøre, Johannes betaler 13.440 kr ex. moms  i forpagtningsafgift om måneden, samt leaser vores løsøre (maskiner og udstyr) for 3.310 kr. ex. moms. Han betaler naturligvis til tiden.   Vi har indgået en forpagtningsaftale for jord og bygninger. For løsøre indgåes der inden længe en endelig leasingaftale. Den er mundtligt på plads, og Johannes har betalt leasing afgift siden overtagelsen. Men der er nogle juridiske ting som skal helt på plads, så den også kan række fremad for evt. andre forpagtere.   Vi har indgået forsikringsaftale med Tryg Forsikring. De havde også gården før, og var billigst og bedst af de tilbud vi fik ind.

Fremtiden  
Vi er nu allerede begyndt at kigge på gode emner til de næste ejendomme. Bent og Thorkild tager de fortrolige snakke med de rette personer, så intet slipper ”ud af posen”. Vi bliver mødt med stor velvilje.   Vi forsøger at holde overblikket over alle de mange elementer i dette store projekt, vi har slået op. Vi har derfor valgt at holde et strategiseminar 11-12 august for bestyrelserne i Samsø Økojord og Jordbrugsfonden. Samtidig får vi god støtte af Økologisk Landsforening gennem deres projekt ”Det Samfundsnyttige Landbrug”, hvor vi er den case som nok er nået længst.   Men vi skal jo kunne stå på egne ben. Hvordan vi kommer til at gøre det, er blandt andet noget vi skal snakke om til august. Her i de første opstartsår vil der være fornuft i at være i nogle store projekter, da det kan dække mange af de udgifter, som vi ellers har svært ved. Om vi skal være sammen med andre, eller om vi skal lave vores eget projekt, det tænker vi over. Men vi vil også gerne have jer med i den dialog.   Bl.a. derfor vil vi invitere jer til høstmøde i oktober. Som I husker så vil vi gerne have jer til 2 ”formelle” informations/dialog møder om året. Forår og høst. Her skal vi diskutere status og planer for eksisterende ejendomme, samt fremtidige aktiviteter.   Vi vil på visionsseminaret d.11.-12. august fastsætte datoen. Det bliver en lørdag, så meget kan vi sige.

Med ønsket om en rigtig god sommer

Med venlig hilsen
Bestyrelsen og direktion
Mobil: +45 30116792   Mail: info@oekologisksamsoe.dk Web: www.samsokologisk.dk

Gårdbutikken bugner af friske varer

Tomater og agurker i drivhuset

Årsmøde

Frokost i Samsø Økojord A/S

Krydderurter i potter til salg i gårdbutikken

Småplanter sættes i potter

Der såes frø

Johannes fortæller om arbejdet på gården

Rundvisning i drivhusene

Friske forårsløg

Salat

Årsmøde i Fonden

Rundvisning for medejerne

Årsmøde