Foreningen
Økologisk Samsø

Om os – foreningen Økologisk Samsø

Lige midt i Danmark ligger Samsø. En ø med en fantastisk natur, en unik og spændende historie samt masser af god jord og et ideelt klima til landbrugsproduktion. Mulighederne for økologi på Samsø er enorme, men langt fra optimalt udnyttede.

Det vil vi ændre på, og derfor stiftede vi i 2013 foreningen Økologisk Samsø.

Vi sætter fokus på at skabe bedre forhold for både dyr, afgrøder og mennesker, samt at skabe en tættere relation mellem forbrugerne og de økologiske producenter på øen. For ved at arbejde sammen, kan vi være med til at rykke den økologiske udvikling fremad samt skabe gode leve-vilkår for producenter såvel som forbrugere i vores ø-samfund.

Vi vil være med til at skabe fremtiden for økologi og bæredygtighed 

Vi har knapt 300 medlemmer fra Samsø og resten af landet og vi har en aktiv bestyrelse og frivilligkreds som står bag en række aktiviteter, bl.a. bondemarkeder, høstfest, fællesspisninger, foredrag, workshops osv.

Derudover bakker vi aktivt op omkring andre lokale aktiviteter, hvor økologi og kvalitetsfødevarer er på dagsordenen, f.eks. Samsø Råvarefestival, Økologisk Høstmarked, Kastanjefestival og vi deltager også uden for øen i forskellige tiltag.

I 2014 stiftede Foreningen Økologisk Samsø Danmarks første erhvervsdrivende almennyttige jordbrugsfond SamsØkologisk og det dertil hørende datterselskab Økologisk Samsø A/S, der har til formål at opkøbe landbrug på Samsø og omlægge dem til økologi, for at bortforpagte dem til unge økologer, der har ambitioner om at skabe sig et liv på landet samt mod på at være med til at præge vores lokalsamfund i en bæredygtig retning.

Læs mere om Jordbrugsfonden Økologisk Samsø her og aktieselskabet Økologisk Samsø A/S her

Meld dig ind i Økologisk Samsø

Meld dig ind i Økologisk Samsø og vær en del af vores aktive fællesskab. Kontingent for et kalenderår koster 200 kr for en person, 300 kr for en husstand og 500 kr for en virksomhed/forening.

Betal til MobilePay 45285 eller overførsel til Merkur Bank konto 8401 1194168. Husk at anføre dit navn, adresse og e-mailadresse på betalingen.

Foreningens bestyrelse

Christopher Jones - formand, Ingrid Øtov - Kasserer, samt Mark Ursell-Smith, Thrine Kvist, Marianne Tjerrild, Camilla Ryge, Deborah Kaplan. Suppleanter: Bent Degn og Begitta Blahaut.