Støt os

Vores mål er mere økologi på Samsø

Vi arbejder for at nå dette ved at rejse midler via aktiesalg og donationer, for ved fælles kræfter at opkøbe gårde og jord på Samsø og omlægge det til økologisk produktion.

Derved får vi et større økologisk dyrket areal og flere lokalt producerede fødevarer, samt sikrer bæredygtig beskæftigelse og øger bosætningen på Samsø – gevinster, der kommer hele øen til gode.
Aktionærerne ejer i dag Yduns Have i Alstrup, Søkjærgård i Kolby Kås, en vinmark i Haardmark og en ejendom i Kolby.

Du kan også blive medejer af økologiske gårde på Samsø, og hjælpe yngre landmænd i gang med en produktion, som de kan leve af, uden at de er tvunget til at have en kæmpe opsparing og et endnu større lån. Du bidrager altså til at overkomme den forhindring, der oftest holder unge ambitiøse landmænd fra at komme i gang med deres egen virksomhed.

Køb en bid af Samsø og bliv medejer af økologiske gårde

Du kan være med ved at købe aktier: enten enkeltvis her eller ved køb af mindst 10 her

Mere information kan fås ved henvendelse til formand for Økojord A/S Bent Degn på tlf.nr. 23 41 33 31 eller på: info@oekologisksamsoe.dk