Økologisk
Samsø A/S

Invester i fremtiden

Som investor i Økologisk Samsø A/S er du med til at erhverve nye økologiske landbrug på Samsø. Der er hårde vilkår for unge ambitiøse landmænd, der gerne vil ind på markedet. Det kan være svært at finde kapital til at investere i et landbrug, og derfor slutter mange håbefulde landmænds drømme allerede inden, de er kommet i gang. Den udvikling vi vil være med til at rette op på – og vi har brug for din hjælp.

Ved at opkøbe landbrug og jord og bortforpagte dem, sikrer vi, at alle står til at vinde. Landmændene kan komme i gang så hurtigt  muligt, og kan fokusere målrettet på at drive økologisk landbrug. Dansk landbrugsjord er en god og sikker investering, og den model vi anvender, er med til at sikre en bedre fremtid for både mennesker, dyr og jord.

Vi tager altid imod aktiekøb. Læs mere her under eller kontakt os for mere information.

Din investering betyder at du:

  • bliver medejer af økologiske landbrug med fødevareproduktion på Samsø
  • sikrer, at dansk landbrugsjord forbliver på danske hænder
  • giver unge økologiske landmænd/familier mulighed for at drive en gård på Samsø, selvom de ikke har en stor opsparing
  • bidrager til, at det økologiske landbrugsareal på Samsø udvides
  • sikrer et større fremtidigt udbud af lokalt producerede økologiske fødevarer på Samsø
  • skåner en større del af naturen og grundvandet for sprøjtegift og kunstgødning
  • sikrer, at det gode liv på Samsø fortsætter

Økologisk Samsø A/S

Økologisk Samsø A/S er et datterselskab af Jordbrugsfonden Økologisk Samsø. For at sikre, at selskabet arbejder efter formålet, er A-aktien blevet tegnet af Jordbrugsfonden, og dermed har bestyrelsen til en hver tid majoritet.

Selskabet blev stiftet i april 2016 og vi købte vores første gård, Yduns Have, maj samme år og Søkjærgaard i 2018. Siden er et jordstykke på ca 3,5 Ha ved Haardmark Mark hvor selskabet RenSaft Aps. planlægger at dyrke vin mm.  kommet til i 2021 og pr. 1. september 2022 overtog vi en ejendom på 17 Ha. ved Kolby, hvortil vi nu aktivt søger forpagter/-e.

Der er i dag over 160 aktionærer i Økologisk Samsø A/S, som alle er mennesker der bakker op om, at vi sammen skal eje fremtidens bæredygtige landbrug og fødevareproduktion.

Læs vores vedtægter her

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Europa investerer i landdistrikterne

Økologisk Samsø er startet af og et langt stykke hen ad vejen båret af frivillige kræfter. 
Fra maj 2022 - april 2024 gennemfører aktieselskabet et LAG-finansieret projekt, der har til formål at udvikle virksomheden og øge omsætningen nok til at kunne bære ansættelse af en deltidsmedarbejder, der kan forestå den daglige drift, samt den fortsatte udvikling af selskabet.

Link til den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Køb en bid

Her kan du købe en bid af Samsø.

Hent tegningsblanketten herunder og bliv investor i en grøn fremtid på Samsø.

Prospekt

Læs hele prospektet her:

Brochure

Download vores brochure hvor du kan læse mere om at blive investor.