Om os

Økologisk Samsø er en forening/bevægelse som består af en forening, en jordbrugsfond samt et aktieselskab.

Foreningen Økologisk Samsø blev dannet i 2013 af en flok lokale ildsjæle, der ville skabe et forum for fremme af økologi på Samsø.

I 2014 stiftede vi Danmarks første erhvervsdrivende jordbrugsfond, SamsØkologisk, der har til formål at opkøbe landbrug på Samsø og omlægge dem til økologi, inden vi bortforpagter dem til ambitiøse unge økologer, der har mod på og ambitioner om at være med til at skabe en bæredygtig fremtid.

Vores formål er først og fremmest at rejse midler til at købe gårde for, så det økologiske areal på Samsø kan øges. Dertil arbejder vi for at fremme økologiske og bæredygtig produktion samt viden herom, samt at skabe et lokalt fællesskab hvor landmand og forbruger får tættere relationer.

Opkøb af gårde sker ved fælles indsats hvor investeringer fra flere investorer i fællesskab gør det muligt at opkøbe jord og gårde. Investorerne bliver derved medejere af de økologiske bedrifter.

Samtidig er der en styrke i flertallet. Ved at skabe Økologisk Samsø har vi skabt en grobund for viden gennem udvikling og udveksling af idéer. Jo flere vi er om opgaven, jo bedre er vi stillet.

 

Foreningen

Foreningens formål er at fremme økologi på Samsø ved at oplyse og informere om økologi for der igennem at fremme forbrug, afsætning og produktion af økologiske produkter.

Derudover arbejder vi i forskellige arbejdsgrupper med at fremme permakultur-/skovhaver, levefællesskaber og økologisk havebrug og i øvrigt fremme interessegrupper og initiativer, der tager afsæt i bæredygtighed og økologi.

Vi arbejder dertil lokalt på at fremme samarbejdet mellem landmand og forbruger og mellem Samsø og omverdenen.

Foreningen har stiftet og understøtter den erhvervsdrivende Fond Økologisk Samsø samt Økologisk Samsø A/S.

Læs mere om foreningen og hvordan man bliver medlem her.

Jordbrugsfonden Økologisk Samsø

Vores overordnede formål er, igennem økologi og bæredygtighed, at give nuværende og fremtidige generationer bedre muligheder for en levende jord, rene og sunde fødevarer, rent drikkevand og større biodiversitet.

Endeligt er det vores formål at skabe arbejdspladser indenfor økologi og bæredygtighed på Samsø og at fremme tilflytning, som knytter sig til bæredygtige boliger og økologiske dyrknings- og produktionsformer på øen.

Fonden er almennyttig/-velgørende. Læs mere her.

 

Økologisk Samsø A/S

Økologisk Samsø A/S blev stiftet i 2016 som et datterselskab af Jordbrugsfonden. Selskabets formål er at virke for økologisk jordbrug på Samsø. Gennem opkøb af gårde som forpagtes ud til unge økologiske landmænd, medvirker selskabet til at flere unge landmænd kan skabe sig et livsgrundlag, at den økologiske produktion på Samsø øges samt at livet på landet udvikles og styrkes.

Aktieselskabets formål er at fremme det økologiske jordbrug på Samsø. Gennem opkøb af jord og gårde medvirker vi til, at unge landmænd kan komme i gang med at dyrke jorden, uden at skulle stifte stor gæld, at det økologiske areal på Samsø øges samt at livet på landet bibeholdes og beriges.

Finansieringen til opkøb af jord og gårde sker ved salg af aktier.

Det er muligt for private, fonde, selskaber mm. at købe aktier. Det er også muligt at donere penge – store som små beløb – samt at testamentere til Jordbrugsfonden Økologisk Samsø, som puljer midlerne sammen til køb af aktier.

Investeringen skal ses som en langsigtet investering der har øget økologisk areal, forbedret biodiversitet, rent drikkevand, forbedrede etableringsvilkår for unge økologiske landmænd samt bedre levevilkår for indbyggere på Samsø generelt, som mål. Det er således ikke en traditionel aktieinvestering med økonomisk afkast for øje, men en måde at lade sine penge arbejde for en god sag.

Læs mere om hvordan du kan købe aktier i Økologisk Samsø her.