Nyhedsbrev marts 2017

 

Kære Aktionærer i Samsø Økojord A/S

Solen skinner udenfor og foråret nærmer sig med hastige skridt. Vinteren slutter. En vinter som har budt på et intensivt arbejde her på Samsø. Vores primære fokus har været at finde nye forpagtere til Yduns Have.
Til vores store glæde er alt nu faldet på plads.
Vi ønskede at beholde Yduns Have, som et frilandsgartneri med en stor og frodig produktion med mange forskellige grønsager. Derfor har vi søgt efter en eller flere kvalificerede forpagtere. Vi fik en håndfuld relevante ansøgninger, som vi alle tog igennem et afklaringsforløb. Her besøgte de Samsø og vi fik en god snak om deres planer. De skulle derefter sende et budget (godkendt af deres bank) samt en detaljeret forretningsplan. Resultatet blev, at der kun var et seriøst bud tilbage. Et ungt par med god erfaring fra Danmark og Norge. Deres udfordring var, at de først kunne starte januar 2018, da den ene part skulle afslutte sin landmandsuddannelse.
Vi var dog så begejstrede for de to, Hester og Bjarke, at vi gik i gang med at lave en plan, hvor de starter i 2018, og vi finder en forpagtningsløsning for 2017.

Resultatet er:
I 2017 forpagter Rasmus og Rene det meste af jorden samt alle bygninger. Rasmus har hjulpet Johannes i 2017, og Rene har i flere år været ansat hos Johannes. Rene vil fremadrettet uddanne sig til landmand. For begge bliver 2017 et år, hvor de vil samle erfaringer og fortsætte produktionen på Yduns Have.
De sidste 4 ha har vi forpagtet ud til Jørgen Willumsen, som i år har lagt sin gård om til økologi. Jørgen har mange års erfaring, og vil også hjælpe Rasmus og Rene med maskinarbejde på resten af jorden.
De frivillige fra foreningen har i løbet af vinteren gjort et kæmpe arbejde med at få ryddet op og sat bygninger og udenoms-arealet i stand, og de skaber et helt fantastisk liv og miljø på og omkring gården.
Januar 2018 overtager Hester og Bjarke Yduns Have på en 5 års forpagtningsaftale. De vil allerede i 2017 i samarbejde med Rasmus og Rene planlægge sædskifter, ny beplantninger m.m. så gården er i topform til 2018.
Hester og Bjarke har lavet et lille skriv om dem selv og deres planer. Dette er vedlagt.

Økonomien:
Vi har i 2017 været uden forpagtningsindtægt i de to første måneder. Dette vil have betydning for årets resultat. Til gengæld er der nu skrevet kontrakter for de næste seks år, og gårdens drift er således sikret.

Generalforsamling:
Vi afholder generalforsamling d. 20 maj 2017. Der vil blive udsendt en formel indkaldelse

Fremtiden og nyerhvervelser:
Vores andet fokus henover vinteren har været at få identificeret den næste gård. Det har vi, og vi er p.t. i gang med forhandlinger om pris og vilkår. Gården og sælger er ikke offentligt endnu, men alt ser meget positivt ud.
Denne næste gård bliver en væsentlig større investering, og vi forventer at vi på generalforsamlingen kan offentlig gøre gårdnavn, sted og ikke mindst planerne for gården og dens drift.

Hvordan går det på Samsø?
Det går rigtig godt. Som nogle måske har bidt mærke i, så har vi fået en lokalt gårdslagteri. Det kommer til at betyde meget for Samsø, og ikke mindst for vore forpagtere, da det giver bedre økonomi i en sæsonproduktion af kød. Mai og Bent fra vore rækker har sammen med andre lokale kræfter lagt et stort arbejde i at få det til at lykkedes.
Vores Jordbrugsfond har vakt interesse mange andre steder i DK, og vi har etableret samarbejde med lignende initiativer på Bornholm og Langeland.
Men vi har også måttet erkende, at vi er en lille organisation. Vi har været ramt af noget sygdom her i 2017, og derfor er bl.a. dette nyhedsbrev blevet noget forsinket. Vi håber, at I har forståelse for forsinkelsen. Vi er glade for at vi er nået i mål med forpagtningerne, så driften kan forsætte i Alstrup.
Vi glæder os til at se jer til Generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Niels Nørskov, direktør
På vegne af Bestyrelsen i Samsø Økojord A/S

Brev fra Hester og Bjarke:
Hej aktionærer i Samsø Økojord A/S
Det er med glæde og varme, at vi nu ved med sikkerhed, at vi i 2018 kommer til at leve og samarbejde med jer og andre gode kræfter på Samsø. Vi er meget spændte, og har masser af ideer til hvad vi gerne vil udrette på Yduns Have de næste år. Lige nu undersøger vi, hvilke muligheder der er i forhold til afsætning og samarbejde. Vi drømmer om at introducere æglæggere og kvæg for at skabe en helhed i produktionen. Lokalt salg, alsidighed og bæredygtighed er vores kerneværdier. Vi mødte hinanden på Kalø Økologisk Landbrugsskole på grundforløbet i 2014, og har siden været i praktik på en biodynamisk gård i Norge, Fokhol Gård, hvor Bjarkes interesse i dyr og maskiner og Hesters interesse i grøntsager og arbejdsheste blev tilgodeset. Siden da er vi kommet i vores anden, og sidste, praktik på Stengården på Sjælland, som vi kommer til at lade os inspirere af. Her arbejder vi med 3000 æglæggere, 60 kødkvæg, frilandsgrøntsager og korn- og græsafgrøder samt naturpleje på 120 hektar. Vi skal tilbage på skolen til september og bliver (forhåbentligt!) færdiguddannet landmænd i slutningen af januar 2018, hvorefter vi flytter ind på Alstrup 2 med vores to katte. For Bjarke bliver omstillingen til øbo ikke en fremmed oplevelse, da han er opvokset på naboøen Hjarnø. Bjarke har altid haft en interesse i landbrug via lokalmiljøet på Hjarnø, men fandt først ud af på landbrugsskolen at landlivet var kommet for at blive. Hester er født og opvokset i England, men har de seneste 10 år boet i Danmark og via nogle omveje som Statskundskab, pædagogmedhjælper og aarhusiansk urban gardening projektet Adopt A Box, fundet passionen for økologisk landbrug. Vi glæder os til at møde jer alle og få benene godt plantet i den samske jord.

Med venlig hilsen
Hester Callaghan og Bjarke Jensen